Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Elan Schapiro

Partner og statsautoriseret revisor hos Christensen Kjærulff

Elan Schapiro har en klassisk uddannelsesbaggrund som HD (R), cand.merc.aud. og i 2009 statsautoriseret revisor og har mere end 25 års ansættelse - siden 2010 som partner - i Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, der er et revisionsfirma med godt 130 ansatte og med fokus på små og mellemstore ejerledede virksomheder.

Elan Schapiro har stor erfaring i rådgivning vedrørende kriseramte virksomheder, insolvens og rekonstruktion både udenretligt og indenretligt i form af sit virke som regnskabskyndig tillidsmand i en lang række sager. Elan yder også rådgivning og sparring til virksomhedsejere og advokater i forbindelse med konkurs, tvangsopløsning og genoptagelse af selskaber, herunder blandt andet de regnskabsmæssige aspekter ved vurdering af ledelses- og revisoransvar. Arbejdet med ovenstående opgaver har også afledt solid erfaring med de regnskabsmæssige og skattemæssige aspekter i en lang række sager om økonomisk kriminalitet.

Elan Schapiro har siden februar 2021 været medlem af Konkursrådet beskikket af FSR - danske revisorer.

Elan Schapiro har blandt andet deltaget i lang række sager af en vis størrelse og med offentlig bevågenhed, herunder Scan Energy-koncernen, F-Group A/S (Fona-kæden), Hellerup Finans-koncernen, Arnold Busck A/S, ACT.Global A/S, Genan A/S, KASI A/S, Martin Storm Rasmussen-koncernen, Sinitone A/S, Kurt Skare-koncernen samt Oskar Group A/S.