Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Eva Naur

Lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet

Eva Naur forsker både i den traditionelle familie- og arveret og de problemer, der opstår i grænseområdet mellem socialret og personret – og som fører til spørgsmål om fremtidsfuldmagter, vedvarende fuldmagter, værgemål og ufrivillig gennemførelse af alt fra omsorgsopgaver til flytning i plejebolig. Alt sammen emner, hun også aktuelt underviser i på jurauddannelsen. Derudover har hun i årevis undervist i forskellige aspekter af juridisk metode og rettens samspil med det omkringliggende samfund.

Eva har undervist på jurauddannelsen på Aarhus Universitet siden 1998. I de første år som ekstern underviser, mens hun var først advokatfuldmægtig og siden juridisk konsulent i en kommunal socialforvaltning. Fra 2009 har hun været fuldtidsansat på Juridisk Institut, siden 2017 som lektor.

Blandt de seneste bogudgivelser, som Eva Naur er medforfatter til, er de to bøger ”Familieret” med seneste udgave fra 2023 og ”Arveret” fra 2021 med en ny udgave på vej i 2024. Begge fra DJØFs forlag. Hun er desuden litterær redaktør på Tidsskrift for Familie- og Arveret, som udgives af Karnov og medforfatter til DJØFs kommenterede familieretshuslov.

Dette bidrager alt sammen til at gøre det inspirerende for medlemmer hos JUC at sparre med en så kompetent teoretiker om retspraksis og lovgivningernes fortolkningsmuligheder.