Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Frederik Foged

Jurist

Frederik Foged er specialistadvokat hos Bech-Bruun og rådgiver både private og offentlige virksomheder inden for alle aspekter af erhvervs- og boliglejeret, herunder i relation til udarbejdelse af kontrakter samt retssagsbehandling.

Frederik Foged fører en lang række retssager for både udlejere og lejere af erhvervs- og boliglejemål om bl.a. alle typer af lejeforhøjelser og lejenedsættelser, opsigelser og ophævelser, fremleje og afståelse samt mangler i lejemål.