Om JUC

Undervisere

Tilbage

Gyrithe Trautner Ulrich

Gyrithe Trautner Ulrich har siden 2013 været vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København med ansvar for tilsynet med kvalitet og legalitet i politikredsenes straffesagsbehandling m.v.

Hun har en karriere inden for politi og anklagemyndighed. Hun har mødt som anklager i straffesager i byret og landsret og har tidligere været chefanklager, ligesom hun har været konstitueret dommer i Østre Landsret.

Gyrithe Ulrich har deltaget i internationalt arbejde som anklagemyndighedens repræsentant, ligesom hun har deltaget i flere centrale arbejdsgrupper og kvalitetsprojekter blandt andet vedr. politiets afhøringer m.v.

Gyrithe Ulrich har et indgående kendskab til politiret, strafferet, strafferetspleje og offentlig ret.

Du kan se alle eJUC lektioner inden for strafferet og straffeproces her.