Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Gyrithe Trautner Ulrich

Vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndigheden

Gyrithe Trautner Ulrich har siden 2013 været vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, med ansvar for tilsynet med kvalitet og legalitet i politikredsenes straffesagsbehandling m.v.

Hun har en karriere inden for politi og anklagemyndighed og har mødt som anklager i straffesager i byret og landsret, og har tidligere været chefanklager, ligesom hun har været konstitueret dommer i Østre Landsret.

Gyrithe Trautner Ulrich har deltaget i internationalt arbejde som anklagemyndighedens repræsentant, ligesom hun har deltaget i flere centrale arbejdsgrupper og kvalitetsprojekter blandt andet vedr. politiets afhøringer m.v.

Gyrithe Trautner Ulrich har et indgående kendskab til politiret, strafferet, strafferetspleje og offentlig ret.

Gyrithe underviser på flere kurser, konferencer og netværk hos JUC, herunder kurserne "Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse" og "Bias og vidneforklaringer i bevisvurdering".