Om JUC

Undervisere

Tilbage

Gyrithe Trautner Ulrich

Vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndigheden

Gyrithe Trautner Ulrich har siden 2013 været vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København med ansvar for tilsynet med kvalitet og legalitet i politikredsenes straffesagsbehandling m.v.

Hun har en karriere inden for politi og anklagemyndighed. Hun har mødt som anklager i straffesager i byret og landsret og har tidligere været chefanklager, ligesom hun har været konstitueret dommer i Østre Landsret.

Gyrithe Ulrich har deltaget i internationalt arbejde som anklagemyndighedens repræsentant, ligesom hun har deltaget i flere centrale arbejdsgrupper og kvalitetsprojekter blandt andet vedr. politiets afhøringer m.v.

Gyrithe Ulrich har et indgående kendskab til politiret, strafferet, strafferetspleje og offentlig ret.