Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Hanne Marie Motzfeldt

Lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet

Hanne Marie er professor i forvaltningsret og digitalisering. Hun er fagligt stærkt funderet i den almindelige forvaltningsret, og har de seneste år forsket i reguleringen af offentlige myndigheders brug af teknologier, herunder databeskyttelsesret, informationssikkerhed og tilgængelighed (såsom sprogkrav og handicapvenlighed). Udgangspunkterne for hendes forskning er dansk forvaltningsrets og EU-rettens regulering af udviklingen og brug af nye teknologier i den offentlige sektor.

Hanne Marie underviser og vejleder inden for forvaltningsret, databeskyttelsesret, informationsret og compliance, ligesom hun har udgivet og bidraget til adskillige forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige lærebøger.

Hanne Marie Motzfeldt forsvarede sin Ph.D.- afhandling om god databehandlingskik på århus Universitet i 2009, men forlod kort efter universitetsverden for at arbejde for Folketingets Ombudsmand og senere Natur- og Miljøklagenævnet, inden hun i 2014 vendte tilbage til en forskerstilling. Siden da har hun bl.a. udgivet en række artikler om forvaltningsretlig og persondataretlig regulering af digital forvaltning. I 2017 samlede hun mere end 20 forskere fra en række universiteter i et 2-årigt projekt, Legal Informatic Project, hvor der arbejdes bredt og tværfagligt med retlige udfordringer som følge af udvikling af ny teknologi.

Som aktiv oplægsholder og debattør afviger Hanne Marie fra den almindelige fordom om forskere som virkelighedsfjerne, idet hun via denne kontaktflade får føling med de udfordringer, organisationerne møder som følge af databeskyttelsesforordningen.

Hun taler på JUC´s konference Databeskyttelse hos offentlige myndigheder.

Hanne Marie er professor i forvaltningsret og digitalisering. Hun har de seneste år forsket i reguleringen af offentlige myndigheders brug af teknologier, herunder databeskyttelsesret og informationssikkerhed.