Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Hanne Ziebe

Advokat (H) hos Advokaterne Bonnez & Ziebe

Hanne Ziebe er advokat (H) hos Advokaterne Bonnez & Ziebe. Hun har gennem næsten 10 år mødt i meget stort antal straffesager og børnefjernelsessager.

Hanne fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Hun er blandt landets mest benyttede advokater i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældrenes samtykke (tvangsfjernelsessager). Sagerne drejer sig mest om hjemgivelse af børn eller samværsafbrydelse.

Hanne har ført en del sager om frihedsberøvelse og frihedsberøvedes rettigheder. Hanne har således valgt at beskæftige sig med et relativt snævert område, som hun til gengæld tilstræber at have en meget stor indsigt i.

Hun er uddannet på Aarhus Universitet og har derudover læst kriminologi på Københavns Universitet.

Straffesager, der involverer børn, lander ofte hos Hanne. I nogle sager repræsenterer Hun gerningsmanden, og i andre repræsenterer hun ofrene. Hanne har mange års erfaring i straffesager med børn.

Sager om tvangsfjernelse udgør en stor del af de sager, som Hanne Ziebe til dagligt beskæftiger sig med. Hun møder således jævnligt i Børne- og ungeudvalg, i ankestyrelsen og ved domstolene i sådanne sager.