Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Hans Jakob Larsen

Retsgenetiker på Københavns Universitet

Hans Jakob Larsen er retsgenetiker i Afdeling for Retsgenetik på Retsmedicinsk Institut, som er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Her varetager Hans Jakob primært ledelsen af arbejdet med DNA-beviser i kriminalsager.

Siden 1999 har Hans Jakob arbejdet dedikeret med retsgenetiske undersøgelser i straffesager. Dette inkluderer udførelse af analyser, udarbejdelse af erklæringer og fremlæggelse af resultater i retssale. Derudover har han været underviser på adskillige kurser om retsgenetik, hvor han deler sin viden med politi, medicinere, forskerstuderende, bioanalytikere, anklagere, dommere og advokater.

Afdelingen for Retsgenetik specialiserer sig i udførelsen af DNA-analyser i forbindelse med straffesager, faderskabssager og familiesammenføringssager. I Danmark varetager Retsgenetisk Afdeling alle DNA-analyser, og disse undersøgelser anmodes typisk af politiet, retsvæsenet, Familieretshuset, Udlændingestyrelsen og lignende instanser. Afdelingen har ca. 110 ansatte, herunder retsgenetikere, bioanalytikere, laboranter, sekretærer og IT-udviklere, sikrer afdelingen en bred vifte af kompetencer inden for retsgenetiske analyser.

Hans Jakob Larsen er uddannet cand.scient og har en ph.d fra Aarhus Universitet.

Hans Jakob Larsen er retsgenetiker i Afdeling for Retsgenetik på Retsmedicinsk Institut, som er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Her varetager Hans Jakob primært ledelsen af arbejdet med DNA-beviser i kriminalsager.