Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Helle Larsen

Advokat og indehaver af Advokathuset Helle Larsen

Helle Larsen har drevet advokatforretning i mere end 15 år med speciale i dødsbobehandling, familie- og arveret. Helle har tidligere været ansat som jurist ved domstolene, og har fungere som konstitueret dommer i forskellige byretter og Vestre Landsret. Helle har som retsassessor været leder af skifteretten ved et par byretter og har derudover undervist bl.a. jurister og sagsbehandlere i mere end 25 år på universitetet, for Advokatsamfundet, for Danske Advokater, Domstolsstyrelsen m.fl.