Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Helle Lorentsen Bøgeskov

Advokat (L) og tidligere partner i NP advokater

Helle Lorentsen Bøgeskov har mange års erfaring med at rådgive om udbudsret og kontrakter i en række forskellige brancher og til forskellige typer ordregivere. Hun ved derfor, hvor skoen typisk trykker for tilbudsgiverne i en lang række forskellige sammenhænge.

Helle har været med til at drive og udvikle NP advokater, hvor hun var partner indtil 1. juli 2023.

Herudover har hun en unik kombination af viden og erfaring fra Plesner Advokatfirma og Kammeradvokaten samt Post Danmark, Amgros og DONG Energy Wind Power, hvor hun har rådgivet statslige, regionale og kommunale ordregivere samt offentlige selskaber om udbudsret inden for forsyningsområdet, sundheds-/medico-området og bygge- og anlægsområdet.

Via sine tidligere ansættelser har Helle desuden solid erfaring med strukturering af udbudspligtige, komplekse anskaffelser og har deltaget i mange udbud med forhandling. Hun har også solid erfaring med udarbejdelse, forhandling og fortolkning af kontrakter om køb eller salg af komplekse ydelser samt samarbejdskontrakter og er derfor vant til også i praksis at se udbud og kontrakt som ét sammenhængende hele, der skal fungere for både ordregiver og tilbudsgivere.

Ligeledes har Helle Lorentsen Bøgeskov igennem flere år undervist i udbudsret og praktisk entrepriseret. Helle har møderet for landsretten og har beskæftiget sig meget med tvistløsning vedr. køb- og salgskontrakter samt med forberedelse og tilrettelæggelse af sager for Klagenævnet for Udbud.