Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Henriette Soja

Advokat og partner hos Horten

Henriette Soja er advokat og partner hos Horten. Hun har gennem en lang årrække specialiseret sig i miljøret og er en af Danmarks førende advokater inden for denne disciplin.

Henriette Soja har således rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan- og byggeområdet og ført forhandlinger og en lang række principielle retssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Henriette har lang erfaring med udførelsen af miljørelaterede due diligence-projekter, compliance-programmer og risikostyring i private virksomheder. Hun har repræsenteret kommuner og private virksomheder i nogle af de største miljø- og byggesager i nyere tid, ligesom hun har gennemført advokatundersøgelser inden for miljø-, plan- og byggeområdet. Henriette underviser på advokatfuldmægtiguddannelsen og på den særlige miljøjurauddannelse under Kommunernes Landsforening.

Siden 1998 har Henriette Soja været ekstern lektor ved Copenhagen Business School i erstatning og forsikring og forinden underviser i offentlig ret ved Københavns Universitet. Henriette har endvidere en omfattende kursus- og foredragsvirksomhed – herunder specialkurser for myndigheder og private virksomheder om miljø-, kommunal- og forvaltningsret.