Henrik Fausing

Henrik Fausing

Fhv. Projektdirektør i Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri og medlem af AB-udvalget

Henrik Fausing er fhv. projektdirektør i Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri, hvor han beskæftigede sig med udbudsudvalget revision af AB 18, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og Det Danske Voldgiftsinstitut. Henrik er uddannet advokat og ingeniør.

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, byggeri og lejeret her.