Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Henrik Høpner

Advokat og partner hos Lund Elmer Sandager

Henrik Høpner er advokat og partner hos Lund Elmer Sandager, hvor han i en årrække har specialiseret sig inden for strafferet som forsvarsadvokat, fast ejendom og konkurskarantæne.

Henrik Høpner har været advokat i en lang række højt profilerede sager, og inden for fast ejendom er han refereret til som ekspert af flere medier. Han besidder flere tillidsposter – han er bl.a. medlem af Advokatrådet hvor han var Advokatrådets Responsumudvalg og nu skifter til Strukturudvalget for at styrke Advokatsamfundet i sit formål, samt særligt sagkyndigt medlem i lang tid i Klagenævnet for Beskikkede Byggesagkyndige.