Undervisere

Tilbage

Henrik Larsen

Chef for Sikkerhed og Identitet hos DeiC

Henrik Larsen er chef for sikkerhed og identitet i Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC), hvor han leder sikkerhedstjenesten DKCERT og identitetsføderationen WAYF. DKCERT overvåger sikkerheden på forskningsnettet og bistår de tilknyttede institutioner – bl.a. de otte danske universiteter – med hændelseshåndtering, sikkerhedsanalyser, sårbarhedsscanninger m.v. samt med rådgivning om implementering af databeskyttelsesforordningen.

DKCERT driver endvidere et informationsarbejde om cyber- og informationssikkerhed, der også er rettet mod offentlighed. WAYF formidler sikker Single Sign-on til webtjenester fra log-in-systemer på forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Begge tjenester indgår i et stort globalt samarbejde med tilsvarende tjenester.

Henrik har en humanistisk universitetsuddannelse og mere end 35 års erfaring fra forsknings- og uddannelsessektoren. Han har beskæftiget sig med IT endnu længere og har en række certificeringer indenfor informationssikkerhedsledelse, styring af forretnings-it, samt rammeværkerne ITIL og ISO 27000. Henrik var IT-drifts- og infrastrukturchef og senere informationssikkerhedschef på Københavns Universitet i en årrække, ligesom han har været projektleder på en række digitaliseringsprojekter, før han kom til DeiC og DKCERT i 2015.

Henrik Larsen er medlem af en række danske og europæiske netværk, udvalg og paneler på it- og informationssikkerhedsområdet – blandt andet er han medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed. Han er en ofte anvendt ekspertkilde i pressen, ligesom han jævnligt holder oplæg på konferencer og seminarer.

Henrik Larsen skriver også en månedlig klumme i Computerworlds netudgave om cyber- og informationssikkerhed samt databeskyttelse.