Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Henrik Larsen

Tidl. Chef for Sikkerhed og Identitet hos DeiC

Henrik Larsen er selvstændig sikkerhedskonsulent.
Han var fra 2015 og indtil udgangen af 2023 chef for sikkerheds- og identitetstjenester i Danish e-Infrastructure Consortium (DeiC), hvor han stod i spidsen for sikkerhedstjenesten DKCERT og identitetsføderationen WAYF.

DKCERT overvåger sikkerheden på forskningsnettet og bistår de tilknyttede institutioner – bl.a. de otte danske universiteter – med hændelseshåndtering, sikkerhedsanalyser, sårbarhedsscanninger m.v. samt med rådgivning om implementering af databeskyttelsesforordningen.
DKCERT driver endvidere et informationsarbejde om cyber- og informationssikkerhed, der også er rettet mod offentlighed.

WAYF formidler sikker Single Sign-on til webtjenester fra log-in-systemer på forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Begge tjenester indgår i et stort globalt samarbejde med tilsvarende tjenester.

Henrik har en humanistisk universitetsuddannelse og mere end 40 års erfaring fra forsknings- og uddannelsessektoren. Han har beskæftiget sig med IT endnu længere og har en række certificeringer indenfor informationssikkerhedsledelse, styring af forretnings-it, samt rammeværkerne ITIL og ISO 27000. Henrik var IT-drifts- og infrastrukturchef og senere informationssikkerhedschef på Københavns Universitet i en årrække, ligesom han har været projektleder på en række digitaliseringsprojekter, før han kom til DeiC og DKCERT i 2015.

Henrik Larsen har erfaring som medlem af en række danske og europæiske netværk, udvalg og paneler på it- og informationssikkerhedsområdet – blandt andet var han medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed fra 2015-2023 og medlem af det nationale Cybersikkerhedsråds første to perioder fra etableringen i 2020 og indtil udgangen af 2023. Han er en ofte anvendt ekspertkilde i pressen, ligesom han jævnligt holder oplæg på konferencer og seminarer.