Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Henrik Meden

Advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Henrik Meden er uddannet advokat og en del af Poul Schmith/Kammeradvokatens team inden for den almene boligsektor. Henrik er også medforfatter på Danmarks første grundlæggende ”Lærebog om almene boliger”. Bogen, der er udgivet af Domea.dk, udkom i foråret 2019 og er en lærebog på ca. 750, der giver en detaljeret og udførlig indføring i hele den almene boliglovgivning, herunder også lejeforholdet.

Henrik Meden er specialiseret inden for fast ejendom, herunder har han særlig stor erfaring med bred rådgivning inden for det støttede byggeri i forbindelse med nybyggeri og renovering, ejendomsdannelse, beboerdemokrati, lejeret og den komplekse særlovgivning, som den almene boligsektor er omfattet og begrænset af. Henrik har tidligere været ansat i det almene bygge- og boligadministrationsselskab Domea.dk, hvor Henrik gennem mere end 8 år har opnået betydelig praktisk erfaring og viden om almene boligorganisationer, administrationsorganisationer og deres virke.

Henrik Meden har sideløbende med sin ansættelse undervist på en række kurser for beboerdemokrater og ansatte i de almene boligorganisationer om bl.a. bestyrelsesarbejdet, råderet og grundlæggende lejeret. Henrik er derudover udpeget som lægdommer i boligretten ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg og Retten i Glostrup samt udlejersuppleant til Beboerklagenævnet i Frederiksberg Kommune.