Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Henrik Peytz

Advokat og partner hos Nielsen Nørager

Henrik Peytz leder Nielsen Nøragers gruppe for EU-, konkurrence- og udbudsret sammen med Lotte Hummelshøj. Han og gruppen rådgiver både offentlige myndigheder samt danske og udenlandske erhvervsvirksomheder i strategiske konkurrenceretsspørgsmål samt i navnlig konkurrence-, udbuds- og statsstøttesager og andre sager om offentlig regulering.

Henrik Peytz bistår herudover virksomheder i spørgsmål om strategi, transaktioner og samarbejder og ved konfliktløsning, og virker endvidere som voldgiftsdommer og mediator.

Henrik Peytz har en særlig interesse for EU-skattesager og fører regelmæssigt skatte- og afgiftssager ved de danske skattemyndigheder og domstole og ved EU-Domstolen. Han er anerkendt som dansk rådgiver i EU- og konkurrenceret i publikationen Chambers Europe og en række andre publikationer og anerkendt som ”leading individual” inden for samme emne i publikationen The Legal 500.