Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jacob Møller Dirksen

Advokat og partner hos Accura

Jacob er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager inden for det erhvervsretlige område og har gennem mange år rådgivet et betydeligt antal danske og udenlandske klienter i omfattende sagskomplekser ved domstolene og ved danske og internationale voldgiftsretter.
Han rådgiver i tvister inden for en bred vifte af sagsområder, men har særlig erfaring med og fokus på sager vedrørende M&A, kontraktansvar- og fortolkning, bestyrelsesansvar, revisor- og advokatansvar, erhvervs- og produktansvar, finansielle virksomheders forhold, W&I-forsikringer og forsikringsret.

En væsentlig del af de sager, som Jacob rådgiver i, afgøres ved voldgift, som han har omfattende erfaring med, og udpeges derfor ofte som voldgiftsdommer (formand, enedommer eller partsudpeget) i danske og internationale sager, herunder ved ICC og Voldgiftsinstituttet.

Udover sin danske uddannelse som jurist og advokat er Jacob uddannet i England og Australien (LL.M.), og har gennem sin karriere i vidt omfang også bistået i sager af international karakter. Han har derfor en udpræget international tilgang til og forståelse for rådgivning i sager af internationalt tilsnit.

Jacob kom til Accura i 2019 som partner. Før det var han leder af Hortens afdeling for kommercielle tvister & voldgift og firmaets sektorgruppe forsikring & ansvar. Han begyndte sin karriere hos Gorrissen Federspiel, hvor han var fra 2000-2011 og blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2000, advokat i 2003 og fik møderet for landsret i 2008.