Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jakob Lindholm

Head of Legal, Danmark hos MT Højgaard

Jakob Lindholm er Head of Legal Denmark i MT Højgaard A/S, hvor han rådgiver koncernens ledelse og medarbejdere, særligt med fokus på danske bygge- og anlægsprojekter. Jakob har som virksomhedsadvokat en forretningsorienteret tilgang til løsning af de juridiske problemstillinger, som byggebranchen står over for, ligesom han er gået forrest i udvikling og implementering af nye digitale redskaber i den juridiske afdeling.

I kraft af sit indgående kendskab til branchen har Jakob i en årrække beskæftiget sig meget med forhandling og udarbejdelse af kommercielle kontrakter, herunder aftaler vedrørende fast ejendom, entreprisekontrakter, rådgiverkontrakter og joint venture-kontrakter. Han har desuden gennem omfattende undervisningsaktivitet udbredt kendskabet til forskellige juridiske discipliner til kollegaer, klienter og samarbejdspartnere.

Jakob Lindholm har tidligere været ansat hos Horten, hvor han har opbygget betydelig erfaring med konfliktløsning, herunder førelse af retssager omhandlende fast ejendom, entreprise, konkurs og andre erhvervsretlige tvister.