Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jan Reckendorff

Rigsadvokat ved Rigsadvokaten

Rigsadvokat Jan Reckendorff leder anklagemyndigheden strafferetligt, administrativt og udviklingsmæssigt.
Rigsadvokaten fører straffesager ved Højesteret og Den Særlige Klageret - og varetager anklagemyndighedens opgaver i forhold til Justitsministeriet, Folketinget og øvrige overordnede myndigheder samt deltager i internationalt samarbejde. Han har i sit embede i København ca. 120 medarbejdere, herunder jurister, økonomer og andre specialister.

Jan Reckendorff er indlægsholder ved Strafferetskonferencen.

Jan Reckendorff