Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jane Karlskov Bille

Chefkonsulent, ph.d., ved Landbrug & Fødevarers skatteafdeling

Jane Karlskov Bille har de sidste 17 år været ansat ved landbrugets skatteafdeling i Skejby, hvorfra hun har stor erfaring med dødsbobeskatning og generationsskifte, herunder med værdiansættelse i familiehandler, gaveafgift og succession. I 2005 opnåede Jane den juridiske ph.d. grad med afhandlingen ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død.