Jens Peter Christensen

Jens Peter Christensen

Højesteretsdommer, professor og dr. jur.

Karriere- og uddannelsesforløb

 • Dr. jur. 1997

 • Cand. jur. 1992

 • Lic. jur. 1990

 • Cand. scient. pol. 1982

 • Cand. phil. 1980

 

 • Till. undervisningsassistent i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet 1979-82, ved Københavns Universitet 1983-87 og ved Handelshøjskolen i København 1986-92, i erhvervsret 1992-94, i statsret ved Københavns Universitet 1987-97

 • Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret 1999-2000

 • Professor i offentlig ret fra 1998

 • Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 1988-90, lektor i offentlig ret 1990-98

 • Fuldmægtig i Undervisningsministeriet 1985-88

 • Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1984-85

 • Fuldmægtig i Københavns Kommune 1983-84

 

Andre hverv m.m.

 • Censor i statskundskab ved Aarhus og Københavns Universiteter fra 1997

 • Formand for Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 2004 (bet. 1472/2006)

 • Medlem af Procesbevillingsnævnet 2004-06

 • Formand for Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand (Spindoktorudvalget) 2003 (bet. 1443/2004)

 • Formand for Valgretsudvalget 2003 (bet. 1432/2003)

 • Formand for Ekspertgruppen vedr. indsigt i den kommunale administration 2002 (bet. 1425/2002)

 • Medlem af Valgretsnævnet fra 1999

 • Medlem af Udvalget vedr. PET og FE fra 1998

 • Udpeget af Finansministeriet til at udarbejde udredningen "Offentligt ansatte chefers ansvar" udg. 1998

 • Medlem af Udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd 1997-98 (bet. 1354/1998)

 • Medlem af Folketingets Grundlovskomité 1996-99

 • Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1995-98

 • Medlem af Udvalget vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96 (bet. 1315/1996)

 • Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litt. afd. fra 2003
  Medlem af forretningsudvalget for Nordisk Administrativt Forbund fra 1999

 • Fagkonsulent ved Jurist- og Økonomforbundets Forlag fra 1995

 

Publikationer

 • Domstolene - den tredje statsmagt (2003)

 • Offentligt ansatte chefers ansvar (1998)

 • Forfatningsretten og det levende liv (lic.-afh., 1990)

 • Ministeransvar (disp., 1997)

 • Den højere uddannelse som politisk problem (1982) 

 

Tildelte priser

 • Filtenborgprisen 2003

 • Gads Fonds Juristpris 1991