Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jesper Gradert

Chefkonsulent

Jesper Gradert er juridisk konsulent i KL´s kontor for Jura & EU og arbejder med rådgivning af kommunerne på det offentligretlige område og er ansvarlig for statsstøttespørgsmål i KL. Han har gennem flere år rådgivet en række kommuner i sager på statsstøtteområdet inden for områder som forsyning, kultur, havne, infrastruktur og erhvervsfremme. Derudover har Jesper betydelig praktisk erfaring med at hjælpe kommunerne og kommunale selskaber med at navigere i krydsfeltet mellem de danske regler for offentlig erhvervsvirksomhed, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøtte- og konkurrencereglerne.