Om JUC

Undervisere

Tilbage

Jim Øksnebjerg

Partner og Advokat, Aumento

Jim har gennem 30 år beskæftiget sig intensivt med selskabs- og fondsret, M&A, investeringer og andre transaktioner, heraf 4 år i det daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de resterende år i advokatbranchen altid med fokus på nævnte områder, herunder som equity partner i Advokatfirmaet Hortens Corporate & M&A afdeling frem til 2021. Han har omfattende erfaring med såvel de teoretiske som de for advokater praktiske aspekter af disse retsområder, herunder i forbindelse med rådgivningen af såvel store som mindre kapitalselskaber og koncerner, børsnoterede og unoterede selskaber, private equity og venture fonde, venture finansierede selskaber samt andre selskabsformer end kapitalselskaber. Jim har i en lang årrække været medlem af juridisk udvalg i Aktive Ejere og er en ferm formidler, som har undervist mere end 10 år på Københavns Universitet, herunder i en årrække som lektor i selskabsret, og har afholdt en lang række kurser og foredrag indenfor de omhandlede emner.