Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jim Øksnebjerg

Advokat og partner hos Aumento

Jim Øksnebjerg er advokat og partner hos Aumento. Han har gennem 30 år beskæftiget sig intensivt med selskabs- og fondsret, M&A, investeringer og andre transaktioner, heraf 4 år i det daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og de resterende år i advokatbranchen, altid med fokus på nævnte områder - herunder som Equity partner i Hortens Corporate & M&A-afdeling frem til 2021.

Jim Øksnebjerg har omfattende erfaring med såvel de teoretiske, som de for advokater praktiske, aspekter af disse retsområder, herunder i forbindelse med rådgivningen af såvel store som mindre kapitalselskaber og koncerner, børsnoterede og unoterede selskaber, private equity og venture fonde, venture finansierede selskaber samt andre selskabsformer end kapitalselskaber.

Jim Øksnebjerg har i en lang årrække været medlem af juridisk udvalg i Aktive Ejere og er en ferm formidler, som har undervist mere end 10 år på Københavns Universitet, herunder i en årrække som lektor i selskabsret, og har afholdt en lang række kurser og foredrag inden for de omhandlede emner.