Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Johan Hartmann Stæger

Advokat hos BFA Law

Johan Hartmann Stæger beskæftiger sig med ægtefælleskifter som et af sine absolutte specialer.

Desuden har Johan stor ekspertise inden for dødsbobehandling, ægtepagter og testamenter, og især i sager med internationale aspekter samt familie- og arveretlig tilrettelæggelse af generationsskifter. Johan er udpeget som autoriseret bobehandler ved Københavns Byret. Derudover er han som den ene af to danske advokater optaget som fuldgyldigt medlem af den verdensomspændende organisation STEP – Society of Trust and Estate Practitioners.

Johan Hartmann Stæger bistår bl.a. privatpersoner, indehavere af virksomheder i forbindelse med generationsskifte samt virksomheder, som ønsker at tilbyde deres medarbejdere privatretlig rådgivning, fx om ind- og udstationering.

Med sin baggrund fra provinsadvokatkontorer har Johan Hartmann Stæger en særlig faglig bredde og stor almen, juridisk viden, som kommer klienter til gode. Han har betydelig erfaring med at rådgive danskere med væsentlige formuer om testamenter og ægtepagter. Herudover har Johan gennem en årrække ført retssager ved byretterne og landsretterne.