Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

John Larsen

Dommer ved Retten i Roskilde

John Larsen er dommer ved Retten i Roskilde. Som dommer behandler han alle typer civile sager og straffesager. Han er medlem af Dommerforeningens fagudvalg for civilproces og arbejdsgruppe om civile sager, og har deltaget i udarbejdelse og revision af vejledningen om behandling af civile sager ved byretterne.

John Larsen underviser på kurser m.v. for domstolsansatte og advokater om behandling af civile sager, herunder småsager. Han har tidligere arbejdet som advokat ved Kammeradvokaten og været ansat på Proces og Kriminalret på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.