Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Jørgen Steen Sørensen

Højesteretsdommer ved Højesteret

Jørgen Steen Sørensen har siden d. 1. november 2019 været dommer ved Højesteret. Hos landets øverste domstol tager Jørgen og de øvrige højesteretsdommere stilling til om regler og love er anvendt rigtigt ifm. principielle sager.

Jørgen har tidligere være Folketingets Ombudsmand i perioden fra 2012 til 2019. Derudover har Jørgen et imponerende CV, som omfatter forskellige stillinger som bl.a. forligsmand, rigsadvokat, afdelingschef i Justitsministeriets lovafdeling og kst. dommer i Østre Landsret.

Herudover er Jørgen dansk repræsentant i The European Commission for Democracy, som er en del af Europarådet.

Jørgen Steen Sørensen har siden d. 1. november 2019 været dommer ved Højesteret. Han har tidligere være Folketingets Ombudsmand i perioden fra 2012 til 2019 og er også professor på Københavns Universitet og næstformand for Juridisk Forening i København.