Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kamilla Krebs

Advokat og partner hos Kromann Reumert

Kamilla Krebs og advokat og partner hos Kromann Reumert. Her arbejder Kamilla primært med konkurs- og insolvensret, men beskæftiger sig også med panteretlige og finansielle emne, typisk i tilknytning til insolvensområdet.

Hun har mange års erfaring med konkursbehandling og rekonstruktion af insolvente/nødlidende virksomheder inden for forskellige sektorer, herunder særligt finans- og ejendomssektoren, industrien og dagligvarebranchen.

Kamilla har stor erfaring med at rådgive insolvente virksomheder gennem et insolvent driftsscenarie og sikre, at alle opgaver løses optimalt i et samspil mellem virksomhedens processer og de relevante regler. Hun varetager de økonomiske og kommercielle interesser, samtidig med at hun har fokus på omkostningssiden.

Med sine mange års erfaring i advokatbranchen har Kamilla alle praktiske og juridiske vinkler med, når hun for eksempel rådgiver et pengeinstitut eller en virksomhed i situationer, hvor der kan opstå usikkerhed om overlevelsesevnen for den pågældende virksomhed.

Kamilla varetager også rollen som Kromann Reumerts videnambassadør for insolvensretten. Hun har dermed ansvaret for at styrke både den interne og den eksterne videndeling om specialet og sikre optimering af interne processer og automatisering, hvor det er relevant.

Kamilla er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

Kamilla Krebs og advokat og partner hos Kromann Reumert. Her arbejder Kamilla primært med konkurs- og insolvensret, men beskæftiger sig også med panteretlige og finansielle emne, typisk i tilknytning til insolvensområdet.