Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Karsten L. Willeberg-Nielsen

Landinspektør hos Mølbak Rådgivende Landinspektører A/S.

Karsten er landinspektør hos Mølbak Rådgivende Landinspektører, hvor han beskæftiger sig med areal- og rettighedsrelaterede problemstillinger, som har tætte snitflader til miljøretten.

Karsten beskæftiger sig bl.a. med ejendomsudvikling i byer og i det åbne land, samt særligt med ekspropriation, taksation og frivillige aftaler til både statslige og kommunale infrastruktur-, klimasikrings-, kystbeskyttelses- og drikkevandsbeskyttelsesprojekter. Karsten bidrager med sine praktiske erfaringer i forhold til miljøregulering, og sit netværk indenfor arealforvaltning.

Herudover har Karsten erfaring med miljøret fra tidligere stillinger hos COWI A/S og tre ministerier.” Karsten har været en stærk del af kernegruppen i JUC Netværk i Miljøret fra 2016 til hans indtræden i tilrettelæggelsen af netværksmøderne i 2022.