Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kim Holm Christensen

Advokat og Skadechef hos HDI Global Specialty SE, Denmark.

Kim Holm Christensen har de sidste 10 år beskæftiget sig med ansvarssager angående rådgiveransvar, herunder især revisor- ejendomsmægler- og advokatansvar omfattet af lovpligtig ansvarsforsikring. Derudover har han indgående kenskab til ansvarssager vedr. arkitekter og ingeniører, samt bestyrelses- og ledelsesansvarssager.

Kim Holm Christensen har tillige deltaget i udarbejdelsen af forsikringsbetingelser og generelt behandlet forsikringsretlige tvister inden for Financial Lines forsikringsprodukter, samt nicheforsikringer såsom Kidnap & Ransom og Cyber-forsikring.