Kim Nielsen

Kim Nielsen

Advokat og partner hos CLEMENS

Kim Nielsen er specialist i lejeret – herunder både bolig- og erhvervslejeret og rådgiver private og offentlige virksomheder, administratorer og investorer inden for alle aspekter af erhvervs- og boliglejeretten.

Rådgivningen omfatter bl.a. udfærdigelse af lejekontrakter – herunder forhandling/genforhandling, varsling af lejeforhøjelse og tvister om lejens størrelse samt parternes vedligeholdelsesforpligtelser. Herudover rådgiver Kim Nielsen om fraflytning, opsigelse og ophævelse af lejemål – herunder udsættelsessager samt lejerskifte. Han har stor ekspertise vedrørende alle problemstillinger om lejefastsættelse i boliglejemål, herunder bl.a. reglerne om omkostningsbestemt leje.

Herudover har Kim Nielsen stor procedureerfaring og fører mange sager for såvel huslejenævn, boligret og landsret.

Kilde: CLEMENS

Du kan se alle JUC's kurser inden for fast ejendom, byggeri og lejeret her samt alle eJUC lektioner inden for fast ejendom, byggeri og lejeret her.