Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kirsten Thorup

Fhv. landsdommer og medlem af formandskabet i Klagenævnet for Udbud

Kirsten Thorup er fhv. landsdommer i Vestre Landsret. Hun er medlem i Klagenævnet for Udbud, som er et domstolslignende klagenævn, der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men ikke for anden administrativ myndighed.