Kirsten Thorup

Kirsten Thorup

Fhv. landsdommer og medlem af formandskabet i Klagenævnet for Udbud

Kirsten Thorup er fhv. landsdommer i Vestre Landsret. Hun er medlem i Klagenævnet for Udbud, som er et domstolslignende klagenævn, der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men ikke for anden administrativ myndighed.

Du kan se alle JUC's kurser inden for udbudsret her.