Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kolja Staunstrup

Advokat og partner hos Kromann Reumert

Kolja Staunstrup er advokat og partner hos Kromann Reumert og en del af Kromann Reumerts IPR team.

Kolja Staunstrup beskæftiger sig stort set udelukkende med tvistløsningssager.

Kolja har særlig ekspertise inden for førelse af komplekse rets- og voldgiftssager. Han har således inden for de seneste 15 år ført en lang række store og principielle sager inden for bl.a. ledelsesansvar, rådgiveransvar, M&A, gruppesøgsmål, aftaleret, erstatningsret, IT-ret, markedsføringsret og varemærkeret. Kolja bistår både selskaber, offentlige institutioner og personligt sagsøgte ledelsesmedlemmer, rådgivere, mv.

For at kunne yde sine klienter den bedst mulige specialistrådgivning i tvistsager fokuserer Kolja også på dommervinklen af rets- og voldgiftssager. Han var derfor konstitueret landsdommer i Østre Landsret i 2011 og har i 2015 gennemført den certificerede voldgiftsdommeruddannelse. Kolja fungerer også som voldgiftsdommer.

Kolja holder løbende seminarer om emner som effektiv behandling af ret- og voldgiftssager, den rigtige bevisførelse, rådgiveransvar og ledelsesansvar. Herudover bistår han Advokatsamfundet med at udarbejde opgaver til Advokatsamfundets fiktive retssagsprøve.