Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Kristian Dreyer

Advokat og partner hos GALST Advokataktieselskab

Kristian er leder af afdelingen for fast ejendom og byggeri hos GALST Advokataktieselskab, hvor han rådgiver et bredt udsnit af ejendomsbranchens aktører inden for de fleste områder af fast ejendom og byggeri.

Han har særlig fokus på ejendomsprojektudvikling, transaktioner, boliglovgivningen samt førelse af rets- og voldgiftssager. Kristian har en fortid i ejendomsmæglerbranchen, og var med til at starte landets første "projektsalgsafdeling" i netop ejendomsmæglerbranchen. I mere end 20 år har han arbejdet med projektudvikling og projektsalg i bred forstand - lige fra bistand i forbindelse med grundkøb til udarbejdelse af udviklingsaftaler med landets kommuner og andre grundejere, dernæst bistand i forbindelse med byggeriets udførelse og til sidst udarbejdelse af projektkøbsaftaler overfor slutkøberne, stiftelse af boligforeningen og seriebrigtigelse af ejendomshandlerne.

For transaktionernes vedkommende er Kristian nok mest kendt for sin insisteren på at holde alt så simpelt som muligt, og på at få tilrettelagt og gennemført et due-diligence-forløb, der giver mening og værdi for kunden uden at overkomplicere tingene.

I 2022 blev Kristian valgt som formand for Danske Advokaters fagudvalg for fast ejendom, og senest i 2023 er han valgt ind i bestyrelsen hos DI Ejendom, der hører under erhvervsorganisationen DI.

Kristian er forfatter til en række bøger og artikler om fast ejendom, og disse fremgår nedenfor. Han har i en længere årrække været lektor på Det Juridiske Fakultet i København, hvor han har undervist i faget "omsætning af fast ejendom", men er nu tilknyttet CBS i København, hvor han er lektor i faget "fast ejendom".

Kristian underviser advokater i bl.a. ejendomsprojektudvikling, ejerlejligheds- og andelsboliglovgivningen og i andre af sine specialer hos flere af de førende kursusudbydere.

Kristian er boligdommer ved Københavns Byret, Retten i Glostrup og Retten i Lyngby, ligesom han er uddannet og certificeret procedureadvokat og dansk og international voldgiftsdommer. Han er voldgiftsdommer hos Online Arbitration & Settlement Institute (www.disputs.com), og er anvendt som voldgiftsdommer ved Voldgiftsinstituttet i København.

Han har ført rigtig mange af de principielle retssager inden for sit fagområde, og er en eftertragtet procedør i mere komplekse rets- og voldgiftssager inden for fast ejendom og byggeri.

Kristian har siden 2015 været anbefalet som værende blandt de bedste advokater i Danmark inden for sit felt af det internationale ratingbureau LEGAL500.