Om JUC

Undervisere

Tilbage

Lars Henneberg

Vice President, Head of Risk Management

Lars Henneberg leder risikostyringsfunktionen hos Mærsk, som er global operatør indenfor transport og logistik. Hans ansvarsområder er enterprise risk management samt forsikring af virksomhedens aktiviteter. Lars er ved siden af sit arbejde som leder af risikostyringsfunktionen i Mærsk også administrerende direktør i virksomhedens eget forsikringsselskab (Captive) og sidder i bestyrelsen i andre forsikringsselskaber.

Lars er uddannet jurist og har tidligere arbejdet som advokat hos Plesner og været leder af juridisk afdeling i Maersk Oil. Han er også uddannet og har i en årrække virket som linieofficer i forsvaret. Han vil bibringe netværket praktisk indsigt og erfaring i, hvordan man strukturerer risikostyringsprocesser i virksomheder, så de bidrager til at virksomheden når sine forretningsmæssige mål, herunder gennem håndtering af virksomhedens tværgående risici indenfor en fastsat risikoappetit.