Undervisere

Tilbage

Lau Franzmann Berthelsen

Partner, Advokat (L) hos Civitas Advokater

Lau Franzmann Berthelsen er specialiseret bredt inden for offentlig ret og rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger.

Foruden at yde rådgivning om almindelige kommunal- og forvaltningsretlige spørgsmål, herunder spørgsmål relateret til kommunalfuldmagtsreglerne, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og offentlighedsloven, yder Lau også bistand inden for en række forvaltningsretlige særdiscipliner. Det omfatter bl.a. bistand i forbindelse med spørgsmål om offentlige myndigheders erstatningsansvar, menneskeretslige spørgsmål med fokus på menneskerettighedernes betydning for den offentlige forvaltning og bistand i forbindelse med større complianceprojekter. Det omfatter f.eks. også bistand vedrørende spørgsmål om vej- og parkeringsret, miljø- og planret samt forsyningsforhold.

Lau har betydelig erfaring med at føre sager for offentlige myndigheder, herunder administrative klagesager, taksationssager samt retssager ved de almindelige domstole.
Lau er også en erfaren og efterspurgt underviser og holder løbende oplæg om offentligretlige emner i forskellige faglige fora og for kontorets klienter.