Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Leif Djurhuus

Advokat og partner hos KLAR Advokater

Leif Djurhuus er advokat og partner hos KLAR Advokater. Han rådgiver primært om køb, salg og udlejning af fast ejendom og har speciale inden for projektudvikling og finansiering af indkøbscentre, hoteller samt investeringsejendomme.

Leif har omfattende erfaring med retssager og voldgiftssager, særligt vedrørende lejefastsættelse, kontraktfortolkning og kontraktophør. Han udpeges løbende som voldgiftsdommer i danske voldgiftssager.

Leif Djurhuus har gennem en årrække været med til at præge de danske erhvervslejeforhold. Han har bl.a. udarbejdet Ejendomsforeningen Danmarks standarderhvervslejekontrakt, som er den mest benyttede erhvervslejekontakt i Danmark. Han anvendes desuden hyppigt som foredrags- og oplægsholder inden for området erhvervslejelovgivning.