Lennart Fogh

Lennart Fogh

Advokat (H) og afdelingschef hos FDM

Lennart Fogh beskæftiger sig med ledelse, rådgivning, førelser af retssager, analyser af større forbrugerretlige aftalekomplekser og udarbejdelse af forbrugeraftaler.

Han har, i næsten 30 år, beskæftiget sig med forbrugerretlige forhold i bred forstand, og har de seneste mange år alene repræsenteret forbrugerside som advokat i FDMs medlemsrådgivning og siden 2017 afdelingschef samme sted.

Lennart Fogh har i det nuværende virke og tidligere som procedurejurist hos Forbrugerombudsmanden ført talrige principielle retssager ved Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret.

Tillidshverv m.v.:

 • Nævnsmedlem, Forbrugerklagenævnet, 
 • Nævnsmedlem, Ankenævn for Biler,
 • Nævnsmedlem, Parkeringsklagenævnet,
 • tidligere nævnsmedlem af Ankenævn for Forsikring,
 • Beskikket som sagkyndigt medlem ved behandling af sager ved Østre Landsret samt ved byretterne inden for Østre Landsrets område.

Uddannelse og karriere:

 • Advokat og afdelingschef i FDMs medlemsrådgivning
 • Ansat advokat hos to advokatvirksomheder
 • Ansat ved to statsmyndigheder
 • 2010: møderet for Højesteret
 • 1993: Møderet for landsret
 • 1993: Advokat
 • 1990: Jurist fra Århus Universitet

 

Du kan se alle JUC's kurser inden for erhvervs-, selskabs- og finansieringsret her samt alle eJUC lektioner inden for erhvervs- og selskabret her .