Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Linda Nielsen

Professor, dr. jur. hos Københavns Universitet og formand for Finans Danmarks Task Force

Professor Linda Nielsen har i mange år arbejdet med familieret og arveret og har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særligt om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.

Samtidig har Linda Nielsen forsknings- og undervisningsområdet bioret, dvs. reguleringen af bioteknologi samt sammenhængen mellem bioetik og bioret. Dette område omfatter bl.a. kunstig befrugtning, genteknologi, nanoteknologi, syntesebiologi mv.

Et af de nyere forskningsområder er investering og pension, med fokus på såvel de retlige som etiske aspekter, herunder med hensyn til rådgivning.

Siden 2010 har Linda Nielsen været professor i Globaliseringsret (Global Law and Governance) med fokus på de nye reguleringsformer, der følger af globaliseringen, indeholdende både traditionel regulering (hard law) og nyere, mere bløde reguleringsformer (soft law).

Blandt Lindas interesseområderne kan nævnes bioret (regulering af bioteknologi), menneskerettigheder, CSR og Corporate Governance, finansiering samt IT.