Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Line Herman Langkjær

Lektor ved Juridisk Fakultet på Aarhus Universitet

Line Herman Langkjær er lektor på Aarhus Universitet, hvor hun forsker og underviser i Insolvensret og Procesret for studerende på kandidatuddannelsen. Hun underviser sideløbende i andre nationale og internationale sammenhænge i aktuelle emner om insolvensret.

Ændringerne i 2022 til den danske konkurslov, som følge af EU’s nye insolvensdirektiv, har i årene før været behandlet af Line i en række artikler om den EU-retlige regulering og andre om rekonstruktion. Dette arbejde kommer efter Lines ph.d.-afhandling om international insolvensprocesret (2018)

Line Herman Langkjær deltager desuden i en række internationale forskningsnetværk, hvor udviklingen af insolvensretten diskuteres og undersøges ligesom hun er Danmarks repræsentant ved UNCITRAL’s arbejdsgruppe om Insolvens.

Line Herman Langkjær