Om JUC

Undervisere

Tilbage

Line Markert

Advokat (L) og partner hos Horten

Line Markert rådgiver virksomheder, ejere og myndigheder i tæt regulerede sektorer, fx havnesektoren samt energi- og forsyningssektoren. Line bistår med rådgivning og sparring om regulatoriske, forretningsmæssige og strategiske forhold i de enkelte sektorer.

Et af Lines specialer er rådgivning om komplekse projekter, fx tværkommunale klimatilpasningsprojekter og etablering af fælles forsyningsanlæg (kraftvarmeproduktion, renseanlæg mv.) og omstrukturering af offentlige ejede virksomheder, f.eks. havne, forsyningsvirksomheder, erhvervsudviklingssamarbejder mv. Lines erfaringer omfatter levering af juridisk bistand og hjælp til tilrettelæggelse og styring af processer.