Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Lone Tams Gildberg

Chef for Børneenheden i Familieretshuset

Lone Tams Gildberg er autoriseret psykolog og har en master i offentlig ledelse (MPG). Hun har 15 års erfaring som psykolog, og kommer senest fra et lederjob i kommunalt regi. Derudover har Lone været tilknyttet Statsforvaltningens korps af eksterne Børnesagkyndige i de særlige Børn- og ungeudvalg. Hun har lavet børnefaglige undersøgelser, samt har erfaring med samtaleforløb, supervision, karriererådgivning, individuel rådgivning, coaching, kursusvirksomhed samt rekruttering og organisationsudvikling.

Som kontorchef for børneenheden har Lone Tams Gildberg det overordnede ansvar for den daglige ledelse af kontoret i København med ca. 20 medarbejdere, der har faglig baggrund som bl.a. socialrådgiver og psykolog. Herudover har hun ansvaret for de faglige opgaver med tilrettelæggelse af den børnesagkyndige indsats på kontorerne i Aalborg, Ringkøbing, Aarhus, Aabenraa, Odense, Ringsted, Nykøbing, København og Rønne, og skal være med til at sikre samarbejdet omkring Børneenhedens tilbud med de øvrige chefer på familieretsområdet i organisationen.