Undervisere

Tilbage

Lotte Wetterling

Mediator og voldgiftsdommer, Fhv. præsident for Sø- og Handelsretten

Lotte Wetterling er uafhængig voldgiftsdommer og mediator i erhvervssager. Herudover er hun bestyrelsesformand for Hoffmann og Husmans Fond. I perioden 2019-2022 var Lotte præsident for Sø- og Handelsretten.

Lotte Wetterling har mere end 15 års erfaring som dommer i perioden 2007-2022, heraf 9 år udelukkende med erhvervsretlige sager som vicepræsident og præsident for Sø- og Handelsretten. Her har hun fået betydelig praktisk erfaring med topledelse, mediation, mægling og voldgiftsager.

Herudover har Lotte Wetterling en bred erhvervserfaring fra advokatbranchen, hvor hun bl.a. har været intern advokat hos Novozymes og været ansat i Justitsministeriet i 7 år, hvor hun bl.a. arbejdede med EU-ret og som deltids-anklager i straffesager.