Om JUC

Undervisere

Tilbage

Lotte Wetterling

Mediator og voldgiftsdommer, fhv. præsident for Sø- og Handelsretten

Uafhængig mediator og voldgiftsdommer med 15 års erfaring som dommer og forligsmægler, heraf senest 9 år i Sø- og Handelsretten kun med større erhvervsretlige sager og desuden stor erfaring med ledelse som præsident for retten i 2019 - 2022.
Tidligere i alt ca. 7 års erfaring fra advokatbranchen og som intern advokat i Novozymes A/S samt ca. 7 år i Justitsministeriets departement med bl.a. EU-ret.