Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Lotte Wetterling

Mediator og voldgiftsdommer, Fhv. præsident for Sø- og Handelsretten

Lotte Wetterling er uafhængig voldgiftsdommer og mediator i erhvervssager. I perioden 2019-2022 var Lotte præsident for Sø- og Handelsretten. Herudover er hun bestyrelsesmedlem i Hoffmann og Husmans Fond.Lotte Wetterling har mere end 15 års erfaring som dommer i perioden 2007-2022, heraf 9 år udelukkende med erhvervsretlige sager som vicepræsident og præsident for Sø- og Handelsretten. Her har hun fået betydelig praktisk erfaring med topledelse, mediation, mægling og voldgiftsager.Herudover har Lotte Wetterling en bred erhvervserfaring fra advokatbranchen, bl.a. som intern advokat hos Novozymes og som ansat i Justitsministeriet i 7 år, hvor hun bl.a. arbejdede med EU-ret og som deltids-anklager i straffesager.