Om JUC

Undervisere

Tilbage

Louise Faber

Ph.d. i lejeret, forfatter og erfaren underviser

Louise Faber har igennem mere end 10 år leveret forskningsbaseret universitetsundervisning– blandt andet i fagene: Boliglejeret, erhvervslejeret og lejerettens almene principper.

Forskningsmæssigt interesserer hun sig særligt for lejerettens samspil med andre retsområder, hvilket afspejler sig i hendes publikationer. Eksempelvis omfatter hendes forfatterskab bogen Afståelsesret og andre former for lejerskifte (Karnov, 2006) og artikler indenfor lejeretten vedr. eksempelvis fremleje, stråmandsudlejning, leje til videreudlejning, genforhandlingsret, og lejerens separation eller skilsmisse.

Louise Faber er en erfaren oplægsholder i efter- og videreuddannelsessammenhænge inden for sit fagområde.