Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat hos Horten

Mads Peter Rosenius Olsen rådgiver generelt om kommuners og havnes samt energi- og forsyningsselskabers retsforhold, herunder om hjemmelsspørgsmål, organisering af opgaver,
indgåelse af aftaler, håndtering af tvister mv.

Mads har desuden særlig indgående erfaring med klimatilpasningsprojekter.