Undervisere

Tilbage

Malene Windfeldt

National fagkonsulent hos Familieretshuset

Malene Windfeldt er national fagkonsulent hos Familieretshuset. Malene arbejder i Børnesagkyndigt Fagkontor, som siden 2021 har understøttet praksis i Familieretshuset med børnesagkyndig viden og metoder.

Som en del af sine arbejdsopgaver har Malene været med til at revidere og internt formidle Familieretshusets faglige guidelines vedr. risikofaktorer i familieretlige sager (misbrug, vold og psykisk sygdom).

Malene Windfeldt er uddannet psykolog og har en baggrund hos bl.a. Kriminalforsorgen og exit-indsatsen i Københavns Kommune samt i selvstændigt firma, hvor hun har varetaget metodeudvikling samt uddannelse og supervision af medarbejdere beskæftiget med voldsomme målgrupper.