Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Maria Bekke Eiersted

Advokat og partner hos Kromann Reumert

Maria Bekke Eiersted er advokat og partner hos Kromann Reumert, hvor hun har været ansat siden 2010. Maria er specialiseret i ansættelses- og arbejdsret, incitamentsprogrammer og øvrige forhold relateret til aflønning, samt medarbejderforhold relateret til virksomhedsoverdragelse.

Maria har omfattende erfaring med kollektiv arbejdsret fra et rådgiverperspektiv, og har bl.a. gennemført forhandlinger af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler. Hun har ydermere gennemført faglige voldgifter vedrørende fortolkning af virksomhedsoverenskomster og ført arbejdsretssager vedrørende lovligheden af konflikter og kampskridt.

Hun rådgiver derudover løbende virksomheder om kollektiv arbejdsret, herunder i forhold til krav om overenskomst/konflikt samt virksomhedsoverdragelse.

Maria Bekke Eiersted har flere års erfaring som underviser og har bl.a. undervist i selskabsret på Syddansk Universitet samt på kurser om ferieloven og senest Whistleblowerloven m.v.