Om JUC

Undervisere

Tilbage

Marianne Homann

Advokat og mediator hos LokalAdvokaterne

Marianne Homann er advokat og mediator hos LokalAdvokaterne i Humlebæk og har i mange år udelukkende beskæftiget sig med familie- og arveret. Hun er udpeget af Social- og ældreministeriet som særligt egnet til at varetage internationale børnebortførelser.

Marianne har siden 2014 undervist på Københavns Universitet i familie - og arveret og yder løbende retshjælp til ældresagen.