Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Marianne Homann

Advokat og mediator hos LokalAdvokaterne

Marianne Homann er advokat og mediator hos LokalAdvokaterne i Humlebæk, og har i mange år udelukkende beskæftiget sig med familie- og arveret. Hun er udpeget af Social- og ældreministeriet som særligt egnet til at varetage internationale børnebortførelser.

Marianne Homann har siden 2014 undervist på Københavns Universitet i familie - og arveret, og yder løbende retshjælp til ældresagen.