Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H) hos Horten

Marie Bockhahn er specialistadvokat hos Horten, hvor hun er en del af Hortens afdeling for offentlig ret. Hun rådgiver om offentlig ret generelt og er særligt specialiseret inden for miljø- og planret, forsyningsret og klimatilpasning. Marie har mange års erfaring med rådgivning af kommuner og offentlige og private virksomheder om særligt miljøgodkendelser, planforhold, jordforurening, affald, vand- og spildevandsforsyning samt klimatilpasningsprojekter.

Marie Bockhahn har ført en lang række principielle retssager inden for sine specialer og fører særligt retssager om blandt andet planforhold, offentligt erstatningsansvar og vand- og spildevandsforsyning.