Undervisere

Tilbage

Mark Ørberg

Assistant professor ved CBS Law

Mark Ørberg er Assistant Professor på CBS (Copenhagen Business School) og forsker primært i selskabs-, fonds- og erhvervsret i spændingsfeltet mellem privatret og offentlig ret.

Forskningen tager ofte afsæt i offentlige indgreb i den private ejendomsret og frihed til at lede og drive virksomhed, hvor forfatnings- og erhvervsforvaltningsretlige synspunkter om lovfortolkning i almindelighed har stor betydning.

Mark Ørbergs ph.d.-afhandling “Fondsretten og den levende vedtægt” omhandler navnlig de erhvervsretlige aspekter af fondsretten i Danmark med fokus på fondenes rammevilkår, fortolkning af fondsvedtægter, ændring af fondsvedtægter og endelig fondsmyndighedernes kontrol og samspil med fondsledelserne.