Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Mark Ørberg

Assistant professor ved CBS Law

Mark Ørberg er Assistant Professor på CBS (Copenhagen Business School) og forsker primært i selskabs-, fonds- og erhvervsret i spændingsfeltet mellem privatret og offentlig ret.

Forskningen tager ofte afsæt i offentlige indgreb i den private ejendomsret og frihed til at lede og drive virksomhed, hvor forfatnings- og erhvervsforvaltningsretlige synspunkter om lovfortolkning i almindelighed har stor betydning.

Mark Ørbergs ph.d.-afhandling “Fondsretten og den levende vedtægt” omhandler navnlig de erhvervsretlige aspekter af fondsretten i Danmark med fokus på fondenes rammevilkår, fortolkning af fondsvedtægter, ændring af fondsvedtægter og endelig fondsmyndighedernes kontrol og samspil med fondsledelserne.

Mark Ørberg er Assistant Professor på CBS (Copenhagen Business School) og forsker primært i selskabs-, fonds- og erhvervsret i spændingsfeltet mellem privatret og offentlig ret.