Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Marlene C. Hannibal

Advokat og indehaver af Hannibal Advokatfirma

Marlene C. Hannibal er advokat og indehaver af Hannibal Advokatfirma.

Marlene C. Hannibal er advokat (H) og har siden august 2016 drevet sin egen advokatvirksomhed med specialerne miljø- og energiret. Arbejdet består hovedsageligt i at tilrettelægge og gennemføre klagesager og retssager.

Inden for miljøretten er der særligt fokus på sager inden for naturbeskyttelseslovens område, planlovgivningen (lokalplaner, VVM mv.), kystbeskyttelsesloven samt jordforurening. Inden for energiretten er der særligt fokus på den regulatoriske side af energi- og forsyningsområdet, herunder i relation til prisfastsættelse og projektgodkendelser.

Herudover er Marlene C. Hannibal engageret i kollegialt arbejde som bestyrelsesmedlem i 2. advokatkreds (Københavns Omegn).

Marlene har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten i årene 2000-2009 med fokus på førelse af retssager for statslige myndigheder, særligt på miljø- og energiområdet. Hun var i årene fra 2010–2016 ansat hos Plesner også med fokus på miljø- og energiområdet.