Om JUC

Undervisere

Tilbage

Mette Hee Christensen

Advokat, NCC Industry

Mette Hee Christensen er advokat hos NCC Industry, hvor hun beskæftiger sig med erhvervsrelaterede problemstillinger med miljøret som sit speciale.

Mette beskæftiger sig bl.a. med miljøregulering af virksomheder og landbrug, kommune- og lokalplaner samt VVM-, habitat-, nitrat- og vandrammedirektivet.
Herudover har Mette oparbejdet sin erfaring med miljøret fra tidligere stillinger hos Bech-Bruun og Miljøstyrelsen.

Mette har en master i Miljø- og Energiret fra Aarhus Universitet.