Netværk

stroke-width="2.28571" />

Undervisere

Tilbage

Mette Hee Christensen

Advokat hos NCC Industry

Mette Hee Christensen er advokat hos NCC Industry, hvor hun beskæftiger sig med erhvervsrelaterede problemstillinger og har miljøret som sit speciale.

Mette beskæftiger sig bl.a. med miljøregulering af virksomheder og landbrug, kommune- og lokalplaner samt VVM-, habitat-, nitrat- og vandrammedirektivet. Herudover har hun oparbejdet sin erfaring med miljøret fra tidligere stillinger hos Bech-Bruun og Miljøstyrelsen.

Mette Hee Christensen har en master i Miljø- og Energiret fra Aarhus Universitet.